कार्यकारी समिती २०२४

श्री. नरेश लांजेवार

अध्यक्ष

श्री. प्रणित बनसोडे

सचिव

श्री. विनय इंगळे

खजिनदार

श्री. ज्ञानेश्वर गुंड

माहिती व तंत्रज्ञान व्यवस्थापक

श्री. अमोल जंगले

सांस्कृतिक व्यवस्थापक

सौ. इरावती मुळे

सांस्कृतिक सचिव

सौ. स्वाती गोडबोले

सांस्कृतिक सह-सचिव

श्री. योगेश पाटील

हिशोब तपासनीस

श्री. कमल घुमडे

क्रीडा सचिव

सौ. स्नेहा कांबळे

सदस्य

श्री. अमित खडसे

क्रीडा सह-सचिव